Tre horisontella streck

Vad är demokrati – demokrati i världen

Idag finns det fler demokratiskt valda regeringar i världen än någonsin tidigare. Här får du reda på vad demokrati är och hur FN arbetar för demokrati i världen.

Demokrati är en av de grundläggande värderingarna inom FN. I FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, som antogs 1948, står det att alla människor i alla länder har rätt att tycka vad de vill, ha vilken tro de vill och rösta på vilket parti de vill. Dessa rättigheter är några bland många som har kopplingar till demokrati och ett demokratiskt samhälle.

År 1950 bodde 31 % av världens befolkning i demokratiska länder. År 2000 hade andelen stigit till 58 %. En anledning till ökningen är att många länder i Latinamerika, Afrika och Asien gick från militärdiktaturer till demokratier under 1980- och 1990-talet. Sovjetunionens fall bidrog också mycket till det ökade antalet demokratier i världen. Idag finns det fler demokratiskt valda regeringar i världen än någonsin tidigare. Trots det saknar fortfarande många människor runt om i världen grundläggande politiska rättigheter.

Olika typer av demokrati
Det finns olika typer av demokrati. Representativ demokrati är idag den vanligaste formen av demokrati och betyder att medborgare får rösta fram någon som representerar dem, exempelvis genom att rösta på vem som ska styra landet man bor i. En förutsättning för att ett land ska vara helt demokratiskt är att det måste finnas politiska och medborgerliga rättigheter. Politiska rättigheter innebär bland annat att fria och regelbundna val ska hållas. Medborgerliga rättigheter är saker som yttrande- och mediefrihet som betyder att man ska få säga och skriva vad man vill i till exempel tidningar och på internet.

En kvinna röstar i presidentvalet i Östtimor.

En kvinna röstar i presidentvalet i Östtimor.

Vad gör FN för demokrati?
FN arbetar för demokrati genom att bland annat driva och stödja projekt runt om i världen för att stärka till exempel rätten till yttrandefrihet, jämställdhet mellan män och kvinnor och fria val. FN:s utvecklingsprogram UNDP har till exempel gett stöd åt det georgiska tv-programmet Media Monitor som granskar och analyserar nyheter och medias rapportering. Inför valet i Georgien i oktober 2013 bidrog UNDP till att information om och granskning av valet sändes ut i tv och radio.

– Rapporterna från Media Monitor hjälper mig att förstå hur valet går till, säger Alex, som också följer Media Monitor på Facebook.

Genom UNDP:s projekt får medborgarna i Georgien en mer rättvis bild av vad som händer i samhället och en bättre chans att påverka sitt samhälle.

Läs mer om hur UNDP stödjer demokrati i Georgien här

Hitta fler artiklar och videoklipp om demokrati här

Publicerad: 2014-09-04

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp