Tre horisontella streck

Vad är hållbar utveckling?

Orden hållbar utveckling är något som de flesta hört talas om. Men vad betyder det egentligen? Här kan du ta reda på vad hållbar utveckling är.

Vad betyder hållbar utveckling?
Hållbar utveckling har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. Man kan säga att det är en vision om en bättre framtid som är rättvis, där planeten är frisk och där fler slipper leva i fattigdom. Hållbar utveckling innehåller tre olika delar:

– miljömässig hållbarhet
– social hållbarhet
– ekonomisk hållbarhet

Ekonomiskt hållbar utveckling
Ekonomisk hållbarhet betyder att man balanserar ekonomisk utveckling så att den fungerar långsiktigt utan att människor eller natur far illa. FN:s miljöprogram, UNEP, arbetar bland annat med ett något som kallas ”grön ekonomi” där man arbetar för en miljövänlig omställning som också bidrar till fler och nya jobb.

I Kuba har UNEP stöttat jordbruket så att det släpper ut mindre koldioxid. Nu producerar jordbruket ekologiska produkter som har gett massor med nya arbeten.

En man står i ett grönt risfält.

En man på ett risfält i Kina. UN Photo/ John Isaac

Miljömässigt hållbar utveckling
Miljömässig, eller ekologisk, hållbarhet handlar bland annat om att bevara jordens ekosystem, utveckla klimatsmarta lösningar och minska koldioxidutsläppen. Utvecklingen i världen ska inte ske på bekostnad av miljön och jordens resurser.

Klimatfrågan är en ödesfråga och vi börjar se klimatförändringarna mer och mer. De som riskerar att drabbas allra mest av ett förändrat klimat är de fattigaste i världen.

I Gaza skiner solen nästen varje dag men många saknar tillgång till elektricitet. FN arbetar för att fler i Gaza ska få tillgång till el och man har tagit hjälp av just solen för att skapa solenergi. På skolan
Bashir El Rayyes High School använder man nu solens kraft för att göra miljövänlig elektricitet.

”Ingen kunde ens tro att bristen på elekricitet skulle lösas genom att använda ren energikälla – solen”, säger Maha El Tawi, som är elev på skolan.

Socialt hållbar utveckling
Social hållbarhet kan betyda olika saker som till exempel att alla människor ska ha möjlighet att börja leva ett bra och hälsosamt liv där deras rättigheter respekteras. Ett konkret exempel på social hållbarhet är FN:s skolmatsprogram. Det går ut på att FN ger gratis skolmat till barn i fattiga länder vilket gör att fler kommer till skolan och lär sig mer. Här kan du se vad barnen i Kongo äter för skolmat. Barn som får chansen att gå i skolan har en större chans att försörja sig själva och leva friska liv.

Publicerad: 2015-01-21.

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp