Tre horisontella streck

Vad är jämställdhet?

Jämställdhet betyder att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Världen har kommit långt i arbetet för människors lika värde, men runt om i världen återstår det enorma problem och kvinnors rättigheter blir ofta begränsade. När samhällen utesluter kvinnor från att delta så minskar möjligheten för människor och samhällen att ta sig ur fattigdom!

UN Women är FN:s organ för jämställdhet och kvinnors rättigheter. I den här filmen förklarar de varför jämställdhet är viktigt för utveckling.

Se hur stor andel kvinnor som sitter i nationella parlament runt om i världen!