Tre horisontella streck

Vad gör FN för fred?

FN:s huvudsyfte är att bevara internationell fred och säkerhet. Under åren har FN bland annat bidragit till att förebygga konflikter, minska spänningar, lösa tvister och stoppa strider. I andra fall har FN:s arbete ifrågasatts och FN:s säkerhetsråd har till exempel kritiserats för passivitet i konflikterna i Syrien och Rwanda.

Förenta Nationerna och fred
Från 1948 har FN verkat för fred i 68 konflikter i världen och idag arbetar ca 117 000 för FN i 15 länder. Många yrkesområden är relevanta och allt från soldater och poliser till ingenjörer, läkare och ekonomer arbetar för FN. I vissa länder har FN varit på plats länge, till exempel i Indien och Pakistan där man haft fredsbevarande insatser sedan 1949. FN påbörjar fortfarande nya fredsinsatser som till exempel i Mali där man gick in år 2013.

FN:s säkerhetsråd bestämmer om FN ska gå in i ett land eller inte. I flera fall har länderna i säkerhetsrådet varit oense och det har lett till att FN:s agerande uteblivit eller låst sig. Förutom säkerhetsrådet finns det också en särskild FN-enhet som arbetar med fredsbevarande insatser i världen, FN:s enhet för fredsoperationer. När FN skickar ut soldater, polis eller civil personal är det denna enhet som är ansvarig. Arbetet som FN:s personal utför kan vara till exempel att se till att val går rättvist till, skydda lokalbefolkning eller att bidra till social och ekonomisk utveckling.

Barn som dansar, Abu Shouk, Sudan, Foto: UN Photo/Albert González Farran

Barn som dansar i Abu Shouk, Sudan, Foto: UN Photo/Albert González Farran

Konflikter i världen har ökat
För några år sedan hade antalet konflikter i världen minskat. Nu har de ökat igen. Det som skiljer konflikter idag från de för tjugo år sedan är att strider idag är inom länder snarare än mellan länder. Det gör världens konflikter komplicerade och det gör det svårt för till exempel länder och organisationer utifrån att göra något. Stridande grupper kan tjäna på att hålla konflikter vid liv och vill därför inte att andra ska lägga sig i. När organisationer försöker ta sig in i konfliktdrabbade länder med till exempel mat och vatten stoppas de ibland. Det är inte heller ovanligt att fredsbevarande trupper nekas tillträde.

FN i Kongo
Många rådande konflikter i världen är väldigt komplicerade och det påverkar FN:s möjligheter att verka för fred. Trots det arbetar FN för fred i flera länder där interna strider pågår, som exempelvis i Demokratiska Republiken Kongo.

I Demokratiska Republiken Kongo har FN haft en fredsstyrka på ca 20 000 soldater sedan 1999. Soldaternas uppgift i landet har förändrats över tid, för närvarande arbetar man för att stabilisera situationen i landet efter den långa konflikten. Fredsstyrkan arbetar också för att beskydda lokalbefolkning mot våld och under 2013 fick en grupp på 4 000 FN-soldater mandat att själva ingripa mot stridande grupper. På Globalis kan du läsa mer om konflikten i Kongo.

Sveriges stöd till fredsbevarande insatser
Sverige stöder FN:s arbete på många olika sätt, bland annat går mycket av svenskt bistånd till FN:s arbete i fält. Utöver det arbetar många svenskar i FN:s fredsbevarande styrkor, till exempel i Kongo. Idag arbetar ca 350 för FN:s räkning i internationella insatser runt om i världen. Sverige är också med och stödjer FN:s arbete i konflikter på andra sätt, som till exempel genom att se till att skyldiga döms för sexuellt våld i Kongo, vilket du kan läsa mer om här.

Klicka här för att jämföra Sverige och Kongo

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp