Tre horisontella streck

Vad gör FN för miljön?

Det är ingen nyhet att de globala miljöproblemen påverkar människors liv, hälsa och möjligheter att skaffa mat och vatten. FN:s sjunde millenniemål – att säkerställa en hållbar utveckling – är direkt kopplat till miljö och miljöförstöringens påverkan på världens befolkning. FN arbetar intensivt med att uppfylla Millenniemålet, med blandade resultat.

Det är en utmaning att komma till rätta med klimatförändringarna, luftföroreningar, skogsavverkning, smutsigt vatten, förstöring av marker och utrotandet av växter och djur.

Problemen finns i många länder, sprids över gränser och är komplicerade. Det är därför viktigt att länder samarbetar för att lösa problemen tillsammans.

Millenniemål 7
Millenniemålet om en miljömässigt hållbar utveckling ska vara uppfyllt år 2015. Målet innehåller många olika delar, till exempel att fler människor ska ha tillgång till vatten och sanitet och att utsläppen av växthusgaser ska minska. När det kommer till vattenfrågor går det framåt; sedan 1990 har över två miljarder människor fått tillgång till rent dricksvatten och delmålet för vatten är därmed uppnått. Sanitetsdelen av målet, att människor ska ha tillgång till sanitet och toaletter, är också på rätt väg. Målen om energikonsumtion går däremot tungt och koldioxidutsläppen ökar. En ljustglimt är att det ändå görs mycket för att minska utsläpp.

Ett flygfoto över Niger floden, Niger Foto:UN Photo/Shaw McCutcheon

FN:s arbete
FN driver miljöfrågor på många olika sätt. Det finns flera FN-organ och program som direkt arbetar relaterat till miljöfrågor, till exempel FN:s miljöprogram UNEP, FN:s utvecklingsprogram UNDP och FN:s livsmedelsprogram WFP. Det finns också en vattenenhet, UN-Water, som är specialiserade på vattenfrågor.

Förutom FN-organens, -programmens och -enheternas arbete anordnas även miljökonferenser där världens ledare kan mötas och förhandla. Under 2012 hade man till exempel en stor FN-konferens om hållbar utveckling i Brasilien där 190 länder samlades.

FN driver olika miljöprojekt i länder runt om i världen. I Ukraina arbetar till exempel FN:s utvecklingsprogram UNDP med att minska koldioxidutsläpp från sopor. I Lugansk, ett område med miljöföroreningar som ett stort problem, har UNDP gett stöd för att göra gammalt avfall till förnybar energi. Projektet har varit igång i fyra år och den tidigare sopstationen har fått göra plats åt ett stort gräsbeväxt område där 300 miljoner ton avfall hittills omvandlats.

Sverige stöder FN
Sverige är ett av de länder som stöder FN och svenskt bistånd går till flera av FN:s organ och program. Det svenska stödet går bland annat till FN:s miljöarbete, till exempel till att öka människors tillgång till bättre vatten. I Gazaremsan arbetar till exempel FN och Sverige med att rena vatten och förhindra att människor blir sjuka av smutsigt vatten.

Jämför Sverige och Ukraina här

Läs mer om Sveriges stöd till FN:s arbete i Gazaremsan här

Klicka här för att läsa om FN:s millenniemål att säkra en hållbar utveckling här

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp