Tre horisontella streck

Vad gör FN i Afghanistan?

Konflikten i Afghanistan är komplicerad och sträcker sig långt bak i tiden. Många länder och organisationer har varit inblandade som till exempel Sovjetunionen, USA och NATO. FN har också varit aktiva i Afghanistan: bland annat gav FN mandat till NATO för militära insatser men man har också arbetat med återuppbyggnad av landet.Idag har FN många projekt i landet, till exempel arbetar man för att kvinnor på landsbygden ska kunna starta egna företag.

Oroligheter i Afghanistan
Den oroliga politiska situationen i Afghanistan har pågått under många år och började på 1970-talet när det afghanska kungadömet avsattes. Strider blossade upp i landet mellan den borgerliga eliten och landets kommunister och följdes upp av att Sovjetunionen invaderade Afghanistan. Omvärlden reagerade och länder som till exempel USA tog ställning genom att ge vapen till en rebellgrupp.

När Sovjetunionen lämnade Afghanistan besegrade upprorsgrupperna kommunisterna men oroligheter fortsatte och ett inbördeskrig följde. Talibanerna växte sig starka i mitten av 1990-talet och tog kontroll över stora delar av landet och styrde befolkningen hårt. Terrornätverket al-Qaida kunde röra sig ganska fritt i landet och planerade terroristattacker under tiden då Talibanregimen styrde. Det upprörde USA som efter terrorattacken den 11 september 2001 gick in i Afghanistan för att ta militär kontroll över landet.

Därefter har flera val genomförts, NATO har gått in med militära styrkor, USA har utökat sina trupper och avtal för samtliga trupper att lämna landet har undertecknats. På Globalis kan du läsa mer om utvecklingen i Afghanistan och om hur många av de amerikanska soldaterna som fortfarande är på plats.

En pappa och hans son i Kabul, Afghanistan, Foto: UN Photo/John Isaac

En pappa och hans son i Kabul, Afghanistan, Foto: UN Photo/John Isaac

FN i Afghanistan
Andra länders inblandning i konflikten i Afghanistan har inte alltid fått stöd av FN. När USA under 2001 gick in i Afghanistan hade de inte FN:s tillåtelse i ryggen. Istället pekade USA på ett lands rätt att angripa i självförsvar som står i FN-stadgan.

Däremot har FN antagit två resolutioner som till stor del håller talibanerna ansvariga för att bistå al-Qaida i terrorattackerna mot USA. FN gav även mandat för NATO:s säkerhetsstyrka i Afghanistan. NATO har efter FN:s tillåtelse påbörjat större militära operationer, vilket egentligen bryter mot den ursprungliga tillåtelsen.

Därutöver har FN varit aktiva för att bygga upp Afghanistan igen. FN har arbetat och arbetar fortfarande för att samhället ska fungera igen. Bland annat delar man ut mat och vatten men man bygger även upp vägar och broar som förstörts under konflikten. Flera av FN:s organ och program är på plats i Afghanistan, som FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och FN:s utvecklingsprogram UNDP. UNDP arbetar till exempel för att människor på landsbygden ska få miljövänlig och hållbar el. Det projektet kan du läsa mer om här.

Sverige har också hjälpt till för att utvecklingen i Afghanistan ska gå framåt. Under nästan 25 år har Sverige stött landet genom olika projekt och man har bland annat lyckats förbättra tillgången till sjukvård och utbildning för mammor och flickor. Mycket av svenskt bistånd går också till FN:s arbete i Afghanistan. Till exempel samarbetar Sverige och FN:s kvinnoenhet UN Women för kvinnors rättigheter i Afghanistan.

Fortfarande saknar många människor i Afghanistan tillgång till basala saker som rent vatten, el och mat. Små ljusglimtar finns här och var, till exempel börjar fler flickor än någonsin skolan i landet. Tidigare fick tre procent flickor utbildning, en siffra som idag höjts till 36 procent.

Vill du veta mer om Afghanistan? Klicka här för att jämföra Sverige och Afghanistan!

Publicerad: 2014.03.04

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp