Tre horisontella streck

Vad gör FN i Rwanda?

Folkmordet i Rwanda år 1994 betecknas som ett av världens värsta. I loppet av tre månader mördades närmare en miljon människor och många tvingades fly landet. Det har satt sina spår och FN:s passivitet i konflikten har kritiserats hårt. Rwandas utveckling går idag framåt med en årlig ekonomisk tillväxt på runt åtta procent.


Folkmordet i Rwanda
1994 förvandlades det rwandiska samhället till en plåga och ett helvete. Motsättningar mellan folkgrupperna hutu och tutsi splittrade befolkningen som började se varandra som fiender. Människor blev brutalt mördade och under en tremånadersperiod hade närmare en miljon människor – en sjundedel av landets invånare – dödats.

Bakgrunden till konflikten kommer från kolonialtiden och Belgiens styre. Kolonisatörerna införde en idé om att Rwanda har tre folkgrupper som bör skiljas åt; hutuer, tutsier och twa. Vilken folkgrupp man tillhörde bestämde belgarna genom människors hudnyans, genom att mäta skallar eller genom att räkna hur många kor varje bonde ägde. Alla tilldelades därefter ett ID-kort och belgarna började favorisera tutsierna.

Rwanda blev självständigt 1962 och många tutsier blev bortdrivna när hutuerna fick majoritet i regeringen. Tutsierna gjorde så småningom motstånd och det resulterade i ett inbördeskrig på 1980-talet, något du kan läsa mer om här. Striderna mattades av men när landets president blev mördad 1994 fick konflikten nytt liv och folkmordet bröt ut.

Rwandiska flyktingar som flydde landet under striderna återvänder hem 1994, Kigali, Rwanda, Foto: UN Photo/John Isaac

Rwandiska flyktingar som flydde landet under striderna återvänder hem, Kigali, Rwanda, Foto: UN Photo/John Isaac

FN i Rwanda
FN var och förblev passivt genom hela situationen i Rwanda. Kritiken har varit stenhård och på uppdrag av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan togs en rapport fram 1999. Rapporten visar brister inom FN som kan ha påverkat det som hände, bland annat att informationsflödet till FN:s säkerhetsråd gick trögt och att varningssignaler ignorerades.

Trots inaktivitet under själva folkmordet har FN arbetat mycket med situationen i Rwanda i efterhand.  Till exempel inrättades en tillfällig domstol för folkmordet direkt efteråt. Denna domstol kan ses som bakgrund för FN:s Internationella brottmålsdomstol som grundades i Haag 2003.

Under tioårsminnet av folkmordet år 2004 tog FN fram en särskild rådgivare som arbetar direkt med att förhindra folkmord. Samma år antogs även FN-principen skyldighet att skydda. Principen innebär att varje stat har skyldighet att skydda sin befolkning mot folkmord, krigsbrott, brott mot mänskligheten och etnisk rensning, samt att förebygga dessa brott. Kan en stat själva inte göra det bör det internationella samfundet, det vill säga FN, agera.

Rwanda idag
Idag är Rwanda på väg mot försoning men spåren efter folkmordet kommer alltid finnas kvar. Rwandas politiska ledning är idag tydlig med att alla invånare är rwandier och att man måste sluta dela upp sig i tutsier och hutuer. 2003 infördes även en ny grundlag som förbjuder politiska partier att vara sammankopplade med en specifik folkgrupp, klan eller religion.

Trots det är demokratin svag och makten i landet är centrerad. Det har resulterat i att landet får bistånd för demokrati- och utvecklingsprojekt från andra länder, däribland från Sverige. Mycket av svenskt bistånd till Rwanda går också till att stärka relationen mellan hutuer och tutsier. Bland annat ger man stöd till organisationer som arbetar aktivt med att diskutera känsliga frågor som skulle kunna leda till nya konflikter.

FN har också flera projekt i Rwanda idag varav flera är kopplade till demokrati, fredsarbete och ekonomisk tillväxt. I ett landsbygdsområde arbetar man till exempel med att förbättra vägar för att bönder lättare ska kunna ta sina grödor till marknaden. FN:s miljöarbete är också omfattande i landet och i ett flertal skolor satsar man på biogas som energikälla.

Sverige och Rwanda skiljer sig mycket åt. Klicka här för att jämföra länderna!

 

Publicerad: 2014.03.12

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp