Tre horisontella streck

Vad gör FN i Syrien?

Sedan våren år 2011 har den syriska regimen stridit mot oppositionsgrupper i landet och Syrien befinner sig nu i ett inbördeskrig. Civilbefolkningens lidande är stort och FN:s säkerhetsråd har upprepade gånger lagt fram en resolution som kräver att våldet i landet ska upphöra. Men på grund av att Ryssland och Kina tre gånger lagt sitt veto har inte FN:s säkerhetsråd kunnat påverka konflikten i större utsträckning. Men det finns fortfarande FN-organ på plats både i och utanför Syrien som gör allt de kan för att bistå de drabbade med bland annat mat, husrum och mediciner.

Hösten 2013 hade våldet i Syrien tvingat över två miljoner människor att lämna sina hem och fly till grannländer. FN:s flyktingorgan UNHCR finns på plats i grannländerna för att ge flyktingarna skydd, tak över huvudet och viktiga förnödenheter. I flyktinglägret i staden Zaatari i Jordanien bor det närmare 140 000 syriska flyktingar. På grund av den enorma tillströmningen har Zaatari blivit Jordaniens fjärde största stad. Även Domiz-lägret i Irak har blivit hem för mer än 45 000 syriska flyktingar.

FN:s observationsgrupp går rundor i Homs, Syrien, Foto: UN Photo/Neeraj Singh

FN:s observationsgrupp går rundor i Homs, Syrien, Foto: UN Photo/Neeraj Singh

Delar ut mat

FN:s livsmedelsprogram WFP arbetar också aktivt med att hjälpa de drabbade. Under oktober månad 2013 delade WFP ut mat till nästan tre och en halv miljoner människor i Syrien. Sedan dess har hjälpinsatserna trappats upp för att kunna nå ytterligare nästan sju miljoner syrier inom och utanför landet före årsskiftet.

WFP har i ett samarbete med Mastercard börjat ge ut elektroniska matkuponger till syriska flyktingar i Libanon som de kan använda för att köpa mat på lokala affärer. Detta gör att de kan köpa maten som passar just deras behov, inklusive färskvaror som normalt sett inte inkluderas i traditionella matransoner som WFP skickar ut. Planen är att systemet med de digitala korten ska finnas över hela landet innan året är slut och ersätta de gamla papperskupongerna som flyktingarna redan får från WFP.  Korten, som är laddade med ungefär 190 kr per familjemedlem, kan användas i runt 300 affärer i Libanon som deltar i WFP:s matprogram.

– Det här är utan tvekan den mest pålitliga stödformen i Libanon just nu. De elektroniska korten är en stor trygghet för syriska flyktingar. Utan den skulle många inte få ihop det ekonomiskt, säger WFP:s fältkoordinator Hazem El-Zein.

Livsviktiga vaccinationer

På plats i Syrien och grannländerna finns också FN:s barnfond UNICEF och Världshälsoorganisationen WHO som tidigare i år påbörjade en vaccinationskampanj för att så många barn som möjligt i Syrien ska vaccineras mot sjukdomen polio. Det är en dödlig och smittbar sjukdom som är utrotad i majoriteten av världens länder. Men efter att WHO upptäckt flera fall av sjukdomen i Syrien under de två senaste konfliktfyllda åren beslutade man att gå ihop med UNICEF och förebygga spridningen. Organisationerna har hittills sett till att nästan två och en halv miljoner barn i landet har vaccinerats mot polio, men också mot andra sjukdomar som mässling, påssjuka och röda hund.

Läs mer om UNHCR:s arbete för att skydda syriska flyktingar här

Läs mer om WFP:s matkortsystem i Syrien och dess grannländer här

Läs mer om WHO:s och UNICEFS vaccinationskampanj här

Vill du hjälpa befolkningen i Syrien?

Publicerad: 2013.12.19

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp