Tre horisontella streck

Vad gör FN mot barnsoldater?

Precis som att sexuellt våld idag är ett vapen i krig används barn och barnsoldater som en strategi när olika grupper försöker dominera och utplåna varandra. Barn är en särskilt utsatt grupp i världens konflikter, speciellt om de skiljts från sina föräldrar. Förutom traumatiska upplevelser från att inte ha föräldrarna vid sin sida löper barn stor risk att på olika sätt bli utnyttjade när de är utan sina föräldrar.

Ett sätt att utnyttja barn på, som tyvärr blir allt vanligare, är att rekrytera dem som barnsoldater. Tusentals barn är idag inblandade i väpnade konflikter, antingen som soldater eller som tjänstefolk och prostituerade. Barn är billig arbetskraft och lätta att manipulera och används därför av stridande grupper i konflikter. Under de senaste decennierna har antalet barnsoldater ökat, en följd av att antalet konflikter i världen är fler men också på grund av att vapen blivit mer lätthanterliga.

Barnen rekryteras under tvång och det är inte ovanligt att barn kidnappas av gerillagrupper. För att försäkra sig om att barnen inte kommer att fly kan grupperna tvinga barnen att döda sina nära och kära – man tar därmed bort barnens trygghet. De barn som ändå lyckas fly är ofta traumatiserade och minnena från tiden som barnsoldat gör sig påminda. Det är viktigt att barn får bearbeta sina upplevelser och att de, trots de händelser de varit med om, accepteras av samhället igen.

Före detta barnsoldater i Demokratiska republiken Kongo, Foto: UN Photo/Sylvain Liechti

Före detta barnsoldater i Demokratiska republiken Kongo, Foto: UN Photo/Sylvain Liechti

FN:s arbete mot barnsoldater 

En aktuell konflikt där barnsoldater används är i Centralafrikanska republiken. Våldsamma strider pågår i landet och de krigförande grupperna använder alla tänkbara metoder för att utplåna varandra. Under räder till byar tillfångatas flickor och pojkar för att användas i konflikten, något som resulterat i att det idag finns ungefär 6000 barnsoldater i landet.

FN:s arbete mot utnyttjande av barn i väpnade konflikter är omfattande, något som leds av FN:s särskilda representant för dessa frågor. Unicef, FN:s barnfond, arbetar också med frågan, bland annat i Centralafrikanska republiken. Där har man tillsammans med andra organisationer hittills lyckats rädda 229 barn, vilket dock bara är en liten del av det totala antalet drabbade.

Sverige stödjer FN:s arbete mot barnsoldater. Till exempel är Sverige med och stöttar Unicefs arbete för att stoppa rekryteringen av barnsoldater med fokus på Demokratiska republiken Kongo. Stödet till Kongo under 2010 men situationen i landet förvärrades under 2012 och fler barn kidnappades. Då ökade det svenska biståndet till Unicefs arbete i landet – något du kan läsa mer om här.

Sverige och Kongo skiljer sig åt på många sätt. Klicka här för att jämföra de två länderna!

Publicerad: 2014.03.24

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp