Tre horisontella streck

Vanligaste språken i världen

FN har 193 medlemsländer där man talar massor med olika språk. Världens största land till ytan är Ryssland och det största landet i världen sett till invånare är Kina. Men vilket är världens största språk?

Världens största språk
Världens största språk är faktiskt inte engelska, som många kanske tror. Engelska är det mest spridda språket och används av många som ett internationellt arbetsspråk eller på semestern. Men det största språket som folk har som modersmål är mandarin.

Mandarin talas framförallt i Kina, det land som har flest invånare. Mandarin är en samling av kinesiska dialekter som talas av 940 miljoner människor. Förutom i Kina så talar många mandarin i Singapore, Indonesien och Malaysia.

Traditionell kinesisk kalligrafi. Foto: UN Photo/Lizhi Chen

Traditionell kinesisk kalligrafi.
Foto: UN Photo/Lizhi Chen

Andra vanliga språk
Spanska är det näst största språket i världen sett till hur många som har det som modersmål. Majoriteten av alla spansktalare, 90 procent, bor i Sydamerika och Nordamerika. Det största spansktalande landet är Mexiko. Totalt har 468 miljoner människor spanska som modersmål.

Engelska är modersmål för omkring 328 miljoner människor runt om i världen. Språket talas däremot av upp till 1 miljard människor som andraspråk. Det största engelskspråkiga landet är USA.

Stora språk i Sverige
I Sverige är svenska det största språket och modersmål för de flesta invånare. Det näst största språket är finska följt av arabiska. Andra stora språk är polska och kurdiska.

Jämför länder och ta reda på mer fakta!

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp