Tre horisontella streck

Varför går inte alla barn i skolan?

Millenniemålet att alla barn ska ha rätten att gå i grundskola har nästan uppnåtts. Men varför går inte ALLA barn i skolan och vad handlar projektet Skolmat om? 

I senaste delen från artikelserien om Millenniemålen konstaterade vi att det målet som gäller att alla barn ska gå i skolan inte har uppnåtts. Men vad är det som gör att alla barn inte går i skolan och vad görs egentligen för att det ska kunna bli verklighet?

Varför går inte alla barn i skolan?
Den kanske främsta orsaken till att barn inte går i skolan är att familjen inte har råd. Det är oftast de fattigaste barnen som antingen aldrig börjar skolan eller som inte slutför den. Flickor blir ofta bortprioriterade när familjen inte har råd att skicka alla barn till skolan, i nuläget beräknas att 48 % av de flickor som inte går i skolan idag aldrig heller kommer att få börja.

Ett sätt att få barn till skolan är gratis skolmat. När barnen kan äta gratis i skolan fungerar det som motivation för föräldrarna att låta barnen gå eftersom det blir billigare än att barnen ska äta hemma.

Projektet Skolmat
Svenska FN-förbundet driver projektet skolmat. Skolmat stöttar FN:s livsmedelsprogram, WFP, som förser skolbarn med mat. Under 2012 var det 24,7 miljoner barn i 63 länder som fick skolmat av WFP.

Skolmat inte bara gör det lättare för fattiga familjer att skicka sina barn till skolan. Det hjälper också till att minska hungern och att öka jämställdheten genom att skolmat öppnar upp möjligheten för många flickor att få gå i skolan. Dessutom är det viktigt för barnens inlärning!

skolmat
Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander

Svenska projektet skolmat bidrar till att barn i Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien och Kambodja får skolmat. 2014 bidrog Svenska FN-förbundet till 1 750 000 skolmåltider!

Hade du gått i skolan om du bott i ett annat land och i sådana fall – hur länge? Testa vem du skulle varit i ett annat land!

Vad är fattigdom? Läs mer! 

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp