Tre horisontella streck

Världens fattigaste land – vilket är det fattigaste landet i världen?

Vilket är världens fattigaste land? Fattigdom betyder inte bara att man saknar pengar utan är också en brist på rättigheter, möjligheter och säkerhet. Att vara fattig betyder att inte kunna göra egna val – att inte själv kunna bestämma över hur man ska leva, vad man ska göra, var man ska bo eller med vem man ska leva med.    

Fattigdom kan mätas på olika sätt men två vanliga metoder är att antingen mäta BNP, det vill säga ett lands totala ekonomiska aktivitet, eller genom att titta på hur mycket pengar varje person i landet lever på om dagen. Om man mäter hur fattigt ett land är genom att titta på landets BNP är Centralafrikanska Republiken och Malawi de två fattigaste länderna i världen.

Eftersom att fattigdom handlar om mer än brist på pengar och dålig ekonomi kan det vara missvisande att endast mäta fattigdom genom BNP eller pengar. Därför finns det andra mått som till exempel Human Development Index, eller HDI, som utvecklats av FN:s utvecklingsprogram UNDP. HDI fångar in andra viktiga aspekter som till exempel skolgång, jämställdhet, läskunnighet och förväntad livslängd och ger en bredare bild utav fattigdomen. Mäter man istället fattigdom genom HDI är Centralafrikanska Republiken och Niger de två länder som hamnar i botten.

 

Amid continued fighting, school has resumed in parts of Bangui, including with assistance from UNICEF and partners. Photo: BINUCA/Serge Nya-Nana

Barn i en skola i Centralafrikanska Republiken gör sig redo för att gå hem för dagen. Foto: Un Photo/Serge Nya-Nana

Fattigdom i Niger och Centralafrikanska Republiken 

Niger och Centralafrikanska Republiken är de fattigaste länderna i världen om man ser utifrån HDI. Gemensamt länder emellan är att båda länderna ligger i Afrika och konflikter mellan olika grupper inom länderna påverkar levnadssituationen för befolkningen. I dessa länder är människorna till exempel hårt utsatta och många är utan bostäder då de tvingats fly på grund av våldet.

När man tittar på de resurser som Niger har, bland annat deras uranfyndigheter, skulle man kunna tro att landet är rikt. Men möjligheterna för Niger att vara ett rikt och fungerande land begränsas av konflikter och att regeringen inte lägger tillräckligt med pengar på befolkningen. Miljoner människor i Niger har inte tillgång till sina grundläggande rättigheter såsom mat, sjukvård och utbildning.

Centralafrikanska Republiken präglas av politisk oro, långa inbördeskrig och korruption och landet är idag ett av Afrikas fattigaste. Majoriteten av människorna i Centralafrikanska Republiken saknar utbildning. Likt Niger har Centralafrikanska Republiken också stor potential att vara ett rikt land eftersom de har båda diamanter, guld och uran. Men instabilitet i landet och outvecklade vägar och infrastruktur hindrar landets utveckling. Nästan 2/3 av landets befolkningen lever i fattigdom och barnadödligheten i Centralafrikanska Republiken är bland den högsta i världen!

Här kan du jämföra länders utveckling enligt HDI!

Uppdaterad: 2017-01-10.

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp