Tre horisontella streck

Världens största stad

Vilken är världens största stad?

Hälften av jordens befolkning bor idag i  städer och i de största städerna i världen bor det mer människor än det gör i hela Norden. Befolkningsmässigt är Japans huvudstad Tokyo den största staden i världen med ca 37 miljoner invånare, följt av Indiens huvudstad New Delhi som har 25 miljoner invånare.

Befolkningen ökar i städerna  

Enligt FN:s befolkningsprognos kommer några av världens tio största städer att öka med 10 miljoner vardera till år 2030. För New Delhi innebär det att staden kommer gå om Tokyo som världens största stad. New Delhi är den snabbast växande staden i hela Asien och kommer förmodligen vara världens största stad i framtiden.

 

UN Photo/Kibae Park

UN Photo/Kibae Park

Ökar mest i Afrika och Asien

De snabbast växande städerna ligger i Afrika och Asien, enligt FN:s befolkningsprognos. Städer har en viktig plats i Agenda 2030 och flera av målen handlar om att göra städer till en bättre plats att bo i genom att göra städerna mer hållbara, både miljömässigt och socialt.

Hållbara städer

Idag bor ungefär hälften av världens befolkning i städer och det är även där den största befolkningsökningen kommer att ske framöver. När befolkningen flyttar från landsbygden in till städerna brukar det kallas för urbanisering. Urbaniseringen bidrar ofta till en positiv utveckling eftersom barnadödligheten i städerna är lägre än på landsbygden, sjukvården är oftast bättre, tillgången till utbildning och arbete är större än på landsbygden. Den stora befolkningsökningen i städerna innebär också att högre krav måste ställas på miljö- och klimatåtgärder.

Jämför Kina och Indien som är de länder med störst befolkning!

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp