Tre horisontella streck

Vatten i världen – Allt fler människor har tillgång till rent vatten

Idag har 2,6 miljarder fler människor tillgång till rent dricksvatten jämfört med 1990. 

Vatten är livsviktigt och någonting som både människor, djur och växter är beroende av. Sedan 1990 har det skett en enorm förändring när det gäller vattentillgången i världen och idag har 91 % av världens befolkning tillgång till rent dricksvatten.

Senegal Mission

Foto: UN Photo/Evan Schneider

Enligt mål 6 i de globala målen ska världens länder arbeta tillsammans för att se till att alla människor i världen har tillgång till rent dricksvatten år 2030. Och visst börjar vi se resultat av det hårda arbetet. 1990 hade endast 23 % av befolkningen i Kambodja tillgång till rent dricksvatten. Fram till idag har den siffran ökat med 53 %! Trots att miljoner människor i landet fortfarande saknar tillgång till vatten så är det viktigt att vi ser på den utveckling som faktiskt skett. I Paraguay har tillgången till rent dricksvatten ökat från 53 % år 2000, till hela 98 % 2015. Det är en fantastisk utveckling som betyder att färre barn dör av sjukdomar som diarré, att fler människor kan utnyttja brukbar mark och människor enklare kan ta sig ur fattigdom.

Vatten är livsviktigt! 

 

 

 

 

 

 

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp