Tre horisontella streck

Vatten i världen – hur många har tillgång till rent vatten?

Vatten är bland det viktigaste som finns för oss människor. Men hur ser det ut med tillgång till rent vatten i världen – blir det bättre eller sämre? Och hur många i världen är det egentligen som kan dricka rent vatten?  

Vatten är livsviktigt för oss människor och utan vatten kan vi inte leva. Men vatten är också viktigt för jordbruk och i industrin. I vissa länder används vatten som en energikälla och i andra för transport – vatten har många viktiga användningsområden!

Ett av FN:s millenniemål var att till år 2015 halvera andelen människor som inte hade tillgång till rent dricksvatten. Det målet nåddes redan 2010 och idag har 91 % av alla människor på jorden tillgång till rent vatten! Räknar man i personer så innebär det att två miljarder fler människor har tillgång till rent vatten idag än år 1990. Nu fortsätter kampen att se till att alla människor har tillgång till rent dricksvatten. Enligt mål 6 i de globala utvecklingsmålen ska alla världens länder arbeta tillsammans för att säkerställa att alla har tillgång till rent dricksvatten 2030!

Samarbete för bättre tillgång till vatten
FN arbetar för att förbättra tillgång till, kvalitéten på och hanteringen av vatten i världen. Det finns flera olika delar av FN som driver projekt som är direkt kopplade till vatten, till exempel Världshälsoorganisationen WHO, FN:s utvecklingsprogram UNDP och FN:s barnfond UNICEF. Det finns också en särskild vattenenhet inom FN som heter UN Water. Dem samarbetar med många andra FN-organ, bland annat för att fler människor ska få tillgång till kranvatten och toaletter.

Ett exempel på hur FN arbetar med vattenfrågor är det projekt man driver för att se till att fler familjer i flyktingläger i Gaza får tillgång till rent vatten. Vattnet i flyktinglägret har varit av dålig kvalité och man har behövt gå långt för att få tag i det. Projektet har gjort att människorna i lägret har nära till vatten genom kranar som alla får använda sig av. Man har tillgång till kranarna en gång i veckan och då får familjerna också fylla på dunkar till sitt vattenförråd. En annan fördel med kranarna är att barnen i lägret inte längre behöver gå långa sträckor för att hämta vatten. ”Nu kan vi leka och göra våra läxor istället”, säger sjuårige Ahmad Al-Essawi.

Det finns också en särskild dag för världens vatten, Världsvattendagen. Sedan 1993 har den firats varje år den 22 mars och syftet med dagen är att uppmärksamma hur viktigt vatten är för oss alla. Vatten är en begränsad resurs och trots att många människor idag har tillgång till vatten är det många som fortfarande inte har det. 

FN levererar rent dricksvatten till människor i Rmaich, Libanon, Foto: UN Photo/Mark Garten

FN levererar rent dricksvatten till människor i Rmaich, Libanon, Foto: UN Photo/Mark Garten

Stora skillnader i världen
När det kommer till vattenanvändning är det stora skillnader världen över. I Sverige använder vi ungefär 160 liter vatten per person och dag men i USA använder man 570 liter vatten om dagen. I Etiopien är siffran bara 20 liter vatten om dagen. Det är också tydligt vilka områden som inte har tillgång till rent vatten; 83 % av alla människor i världen som saknar rent vatten bor på landsbygden och ungefär 40 % av dessa bor i Afrika söder om Sahara.

Här har vi samlat artiklar och videoklipp om vatten.
Här kan du se hur många som har tillgång till rent vatten i olika länder

 

Uppdaterad: 2017-01-10

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp