Tre horisontella streck

Vattenkraft ger tusentals människor elektricitet på Nicaraguas landsbygd

För tio år sedan hade få människor i Nicaragua tillgång till elektricitet. Den dyra elen från fossila bränslen gjorde det svårt för många att ansluta sig till landets elnät, framför allt för de fattigaste på landsbygden. För att förbättra situationen har den nicaraguanska regeringen gått samman med FN:s utvecklingsprogram UNDP och tagit fram en strategi som ska ta vara på landets naturtillgångar, hjälpa till att bekämpa fattigdomen och vara ett miljömässigt hållbarare alternativ. Sedan utvecklandet av förnybar energi i form av vattenkraft sattes igång på allvar har elektricitet gått från att vara en lyxvara i Nicaragua till något som fler och fler kan ta del av – även i landets mest avlägsna områden. Att närmare 70 procent av befolkningen idag har tillgång till elektricitet kan ses som ett gott tecken på att utvecklingen går åt rätt håll, men den nicaraguanska regeringen har större ambitioner än så. Målet är att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till el innan år 2017 och satsningen på förnybara resurser går fortsatt framåt.

Ett vattenkraftverk byggs som ett utvecklingsprojekt i Nicaragua, Foto: UN Photo/Yutaka Nagata

Ett vattenkraftverk byggs som ett utvecklingsprojekt i Nicaragua, Foto: UN Photo/Yutaka Nagata

Mari bel Ubeda är en av många på den nicaraguanska landsbygden som har fått ökad tillgång till elektricitet tack vare ett vattenkraftverk som nyligen startades upp av de lokala myndigheterna i hennes hemby Wanawás: – Vi var väldigt skeptiska när vi först fick höra talas om projektet. Vi trodde inte att det skulle fungera för vi befinner oss så långtifrån stadskärnan. Men nu har vi fungerande elektricitet varje dag, säger hon och ler. Förutom att göra elektriciteten mer lättillgänglig har projektet också lyckats med att trycka på lagstiftningen om vikten av hållbar utveckling och flera utbildningsprogram har startats upp på landets universitet för att utveckla teknologin bakom förnybar energi. Klicka här för mer information om hur den nicaraguanska regeringen och UNDP arbetar för att göra elektricitet mer lättillgängligt i landet Att säkra en hållbar utveckling är ett av FN:s millenniemål. Läs mer om det här Klicka här för att jämföra Sverige och Nicaragua

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp