Tre horisontella streck

Vem styr FN?

I kontoret på 39:e våningen i FN byggnaden i New York sitter FN:s generalsekreterare. Ban Ki-moon är den åttonde och nuvarande generalsekreteraren för FN som nu suttit på posten i nio år. Under 2016 ska en ny generalsekreterare väljas.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

Ban Ki-moon tillsattes som generalsekreterare för FN 2007 och blev återvald 2011. Han har under sin tid som generalsekreterare fokuserat på bland annat klimatförändringarna, gett en röst åt världens fattigaste och arbetat för att stärka FN. Ban Ki-moon har också arbetat för att stärka kvinnors rättigheter samt den stora efterfrågan på vatten och mat i delar av världen.

Ban Ki-moon, generalsekreterare för FN, utanför FN:s högkvarter i New York. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Ban Ki-moon, generalsekreterare för FN, utanför FN:s högkvarter i New York. Foto:
UN Photo/Eskinder Debebe

Hur tillsätts generalsekreteraren?

FN:s första generalsekreterare var norrmannen Tryggve Lie och under 2016 ska den nionde generalsekreteraren ta över posten. Olika kandidater nomineras från medlemsstater som sedan kokas ned till en kandidat av de fem permanenta medlemmarna (Kina, Storbritannien, Frankrike, USA och Ryssland) i FN:s säkerhetsråd. Vidare bekräftar generalförsamlingen kandidaten genom röstning. Men de permanenta medlemsstaterna kan använda sin vetorätt om de inte blir nöjda. Många delar av processen att tillsätta FN:s generalsekreterare är fortfarande höljd i dunkel.

Världens viktigaste jobb

Kampanjen 1 for 7 billion vill öppna upp processen och göra den mer transparent, den kritiserar också att jobbet som FN:s generalsekreterare saknar arbetsbeskrivning. Kampanjen vill att alla medlemsstater och det civila samhället ska få ta del i processen. Jobbet anses av initiativtagarna till kampanjen vara det viktigaste i världen som påverkar 7 biljoner människors liv. Processen som tar plats bakom stängda dörrar behöver helt enkelt förändras och bli mer modern.

Sverige är en av medlemsländerna i FN och är också en stark bidragsgivare till FN och till FN relaterade projekt runtom i världen. 2014 gick runt 30 % av Sveriges multilaterala kärnstöd till FN relaterade projekt. Du kan gå in på kampanjen 1 for 7 billion här och skriva under för ett bättre FN.

Publicerad: 2015.02.26

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp