Barn och unga

Flera av FN:s millenniemål handlar om att göra livet bättre för just barn och unga, till exempel målen om att alla ska gå i skolan, att barnadödligheten ska minska och att mammor ska få bättre hälsovård.

FN:s barnfond UNICEF är ett av de FN-organ som får stöd av Sverige för att arbeta med barn och ungas rättigheter i världen. UNICEF arbetar med väldigt många olika saker. Till exempel arbetar UNICEF med att lära barn och unga på landsbygden i fattiga länder om hygien och hur brunnar och toaletter fungerar.

På den här sidan har vi samlat artiklar och videoklipp som handlar om barn och unga i världen. Ta del av fakta om barn och unga och hur det kan vara att leva i ett annat land genom det du hittar här.

Video barn och unga

Läs in
FLER

Artiklar barn och unga

Vatten i världen – Allt fler människor har tillgång till rent vatten

Idag har 2,6 miljarder fler människor tillgång till rent dricksvatten jämfört med 1990.  Vatten är livsviktigt och någonting som både människor, djur och växter är...

Malaria i världen minskar!

Sedan 2000 har dödsfall orsakade av malaria minskat med 66 % i den afrikanska regionen!  Enligt mål 3 i de globala målen ska vi till...

Social rättvisa

Social rättvisa i världen Världsdagen för social rättvisa instiftades 2009 eftersom att man ville uppmärksamma att social rättvisa ska gälla alla människor. Social rättvisa brukar förklaras...

Barnkonventionen – Vad är barnkonventionen?

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 års ålder...

Millenniemålen del 2 – Alla barn ska gå i skolan

Alla barn ska gå i skolan – det var förhoppningen när Millenniemålen antogs. Men hur har det gått? Går alla barn i skolan? Det här...
Läs in
FLER