Ekonomi och fattigdom

Enligt FN betyder “extrem fattigdom” att försöka överleva på mindre än 1,25 dollar om dagen. Att minska fattigdom är ett av de viktigaste målen med svenskt bistånd och det är också ett av FN:s viktigaste arbetsområden. Visste du förresten att andelen extremt fattiga i världen har halverats mellan 1990 och idag?

På den här sidan har vi samlat artiklar och videoklipp som handlar om ekonomi och fattigdom i världen. Ta del av fakta om ekonomi och fattigdom genom det du hittar här.

Video ekonomi & fattigdom

Artiklar ekonomi & fattigdom

Vatten i världen – Allt fler människor har tillgång till rent vatten

Idag har 2,6 miljarder fler människor tillgång till rent dricksvatten jämfört med 1990.  Vatten är livsviktigt och någonting som både människor, djur och växter är...

Social rättvisa

Social rättvisa i världen Världsdagen för social rättvisa instiftades 2009 eftersom att man ville uppmärksamma att social rättvisa ska gälla alla människor. Social rättvisa brukar förklaras...

Remitteringar större än bistånd

Visste du att remitteringar är tre gånger större än det globala biståndet?  Remitteringar är de ekonomiska bidrag som migrantarbetare skickar hem till sina familjer i...

Millenniemålen del 2 – Alla barn ska gå i skolan

Alla barn ska gå i skolan – det var förhoppningen när Millenniemålen antogs. Men hur har det gått? Går alla barn i skolan? Det här...

Mikrolån för jämställdhet i Bolivia

Bolivia är ett av de minst jämställda länderna i Sydamerika och en man tjänar ofta mer än dubbelt så mycket som en kvinna. Med hjälp av FN:s utvecklingsprogram UNDP har situationen...
Läs in
FLER