Jämställdhet

Lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt för att forma sitt liv är viktigt om fattigdom ska minska. Fattigdom gör att diskriminering och ojämlikhet på grund av kön ökar – därför är jämställdhet en viktig fråga i svenskt utvecklingssamarbete.

Många av FN:s organ arbetar direkt med jämställdhetsfrågor, till exempel FN:s befolkningsfond och FN:s enhet för jämställdhet, UN Women. Deras arbete är väldigt brett – det handlar om allt från att motverka könsstympning och barnäktenskap till att hjälpa länders regeringar att öka jämställdhet.

På den här sidan har vi samlat artiklar och videoklipp som handlar om jämställdhet i världen. Ta del av fakta om jämställdhet genom det du hittar här.

Video jämställdhet

Läs in
FLER

Artiklar jämställdhet

Georgiens kamp mot barnäktenskap

Barnäktenskap är ett stort problem i Georgien. Enligt UNICEF gifter sig 14 % av alla unga flickor i landet innan de fyllt 18 år. Men...

Social rättvisa

Social rättvisa i världen Världsdagen för social rättvisa instiftades 2009 eftersom att man ville uppmärksamma att social rättvisa ska gälla alla människor. Social rättvisa brukar förklaras...

Förbättrad mödravård i Eritrea

Eritrea var länge det land med högst mödradödlighet i världen. FN:s arbete har nu gett resultat och mödradödligheten har minskat med 75 procent. Den snabba positiva...

Mikrolån för jämställdhet i Bolivia

Bolivia är ett av de minst jämställda länderna i Sydamerika och en man tjänar ofta mer än dubbelt så mycket som en kvinna. Med hjälp av FN:s utvecklingsprogram UNDP har situationen...

Könsstympning i världen

Omkring 200 miljoner kvinnor och flickor runt om i världen har blivit könsstympade och många fler riskerar att drabbas. FN finns på plats i flera...
Läs in
FLER