Jordbruk

Att satsa på jordbruk är ett bra sätt att se till att människor har tillgång till mat men det kan också leda till fler jobb och större inkomster. Sverige stödjer jordbrukssatsningar runt om i världen, bland annat genom samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. FAO arbetar till exempel med miljövänliga odlingsmetoder vilket gör att jordbrukare får större skördar.

På den här sidan har vi samlat artiklar och videoklipp som handlar om jordbruk i världen. Ta del av fakta om jordbruk genom det du hittar här.

Video Jordbruk

Läs in
FLER

Artiklar Jordbruk

Hunger – antalet hungriga i världen minskar

I en ny rapport från FN:s livsmedelsprogram (WFP) konstateras det att antalet hungriga i världen har minskat, från 805 miljoner till 795 miljoner. Sedan 1990...

Vad är hållbar utveckling?

Orden hållbar utveckling är något som de flesta hört talas om. Men vad betyder det egentligen? Här kan du ta reda på vad hållbar utveckling...

Halverad hunger i Venezuela

Venezuela har länge arbetat för att komma till rätta med undernäring och hunger. Arbetet har gett resultat och nu har Venezuela lyckats uppnå millenniemålet att...

Fler blir egenföretagare på Bhutans landsbygd

Efter att ha funnit modet att lämna sin våldsamma make hade ensamstående sjubarnsmamman Karma Choeni länge svårt att få ekonomin att gå ihop. Hon och...

Kol slår tillbaka klimatförändringar och fattigdom i Indonesien

Många låginkomstländer har själva knappt bidragit till dagens globala uppvärmning men drabbas ändå väldigt hårt av klimatförändringar. Ett område som drabbats hårt av ovanligt höga...
Läs in
FLER