Liv

Artiklar liv

Malaria i världen minskar!

Sedan 2000 har dödsfall orsakade av malaria minskat med 66 % i den afrikanska regionen!  Enligt mål 3 i de globala målen ska vi till...

Medellivslängden i Bangladesh

Människorna i Bangladesh lever idag 26 år längre än de gjorde på 1960-talet!  Medellivslängden i världen har ökat markant de senaste decennierna. Ett land som...

Förbättrad mödravård i Eritrea

Eritrea var länge det land med högst mödradödlighet i världen. FN:s arbete har nu gett resultat och mödradödligheten har minskat med 75 procent. Den snabba positiva...

Mänsklig utveckling – Human Development Report

I år firar Human Development Report 25 år. Human Development Report är en årlig rapport som mäter mänsklig utveckling i världens länder. Rapporten har publicerats...

För varje generation

Idag startade den globala kampanjen Midwives4all. Kampanjen vill uppmana diskussion och engagemang runt yrket barnmorskor. Skrämmande siffror Under 2013 dog runt 289 000 kvinnor från...
Läs in
FLER