Mänskliga rättigheter

FN:s mänskliga rättigheter gäller oss alla och slår fast att vi är födda fria med lika värde och med samma rättigheter. Alla människor har rätt att leva ett drägligt liv – med rätt till utbildning, yttrandefrihet och möjlighet att delta på lika villkor i samhället. Mänskliga rättigheter är en central del i svenskt bistånd och stöd till andra länder. Sveriges stöd till andra länder går bland annat till att se till att rättssystem fungerar och att det finns en fri press.

På den här sidan har vi samlat artiklar och videoklipp som handlar om mänskliga rättigheter. Ta del av fakta om mänskliga rättigheter genom det du hittar här.

Video Mänskliga rättigheter

Läs in
FLER

Artiklar Mänskliga rättigheter

Kvinnor och demokrati i Liberia

Även om Liberia har Afrikas första direktvalda kvinnliga president har kvinnors deltagande i politiken varit relativt låg. Men inför valet i oktober 2017 hoppas många organisationer på...

Georgiens kamp mot barnäktenskap

Barnäktenskap är ett stort problem i Georgien. Enligt UNICEF gifter sig 14 % av alla unga flickor i landet innan de fyllt 18 år. Men...

HBTQ+personers rättigheter i Armenien

HBTQ+personers rättigheter hotas i Armenien, men tack vare civilsamhället fortsätter kampen dagligen för kärleken och alla människors rätt att vara den de är. För 14...

Vatten i världen – Allt fler människor har tillgång till rent vatten

Idag har 2,6 miljarder fler människor tillgång till rent dricksvatten jämfört med 1990.  Vatten är livsviktigt och någonting som både människor, djur och växter är...

Barnkonventionen – Vad är barnkonventionen?

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 års ålder...
Läs in
FLER