Sverige

På den här sidan har vi samlat artiklar, videoklipp och bilder som handlar om Sverige. Ta del av fakta om läget i Sverige genom det du hittar här.

Video Sverige

Artiklar Sverige

FN granskar mänskliga rättigheter i Sverige

FN:s råd för mänskliga rättigheter genomför regelbundet granskningar av de mänskliga rättigheterna i alla FN:s medlemsländer. Granskningen kallas Universal Periodic Review, eller UPR, och 2010 blev...

Sverige stödjer vatten- och sanitetsprojekt i utvecklingsländer

Över 2 miljarder människor i världen saknar toaletter och även kunskap om hygien. Dålig hygien och sanitet är den främsta orsaken till att miljontals barn...

Få människor får hjälp att flytta tillbaka

Det är kö i Stockholm för att få hjälp att flytta ”hem”. Många som invandrat till Sverige vill flytta hem igen men vet inte hur....