Utbildning

Att alla barn ska gå i skolan är ett av FN:s millenniemål. Fler och fler barn i världen börjar skolan men det krävs mer för att alla barn ska få chans till utbildning. Många menar att utbildning är en väg ut ur fattigdom, något både Sverige och FN står bakom.

UNESCO är ett av alla FN-organ som arbetar med frågor kring utbildning och får stöd av Sverige. Bland annat arbetar UNESCO med att fler människor ska kunna läsa och skriva, och att alla barn ska få chans att gå i skolan.

På den här sidan har vi samlat artiklar och videoklipp som handlar om utbildning i världen. Ta del av fakta om utbildning genom det du hittar här.

Video utbildning

Läs in
FLER

Artiklar utbildning

Läskunnighet i världen

Under de senaste åren har det skett stora förändringar, bland annat har fler barn, och även vuxna, fått lära sig att läsa, skriva och räkna....

Teckenspråk i Indien

Ungeför 360 miljoner människor i världen har nedsatt hörsel, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Det är svårt att få en exakt siffra eftersom hörselnedsättning definieras olika i olika...

Vanligaste språken i världen

FN har 193 medlemsländer där man talar massor med olika språk. Världens största land till ytan är Ryssland och det största landet i världen sett...

Millenniemålen del 2 – Alla barn ska gå i skolan

Alla barn ska gå i skolan – det var förhoppningen när Millenniemålen antogs. Men hur har det gått? Går alla barn i skolan? Det här...

#FeesMustFall – Sydafrika och rätten till utbildning

I Sydafrika demonstrerade missnöjda studenter för sin rätt till utbildning under bannern #FeesMustFall. Förhoppningarna inför framtiden är gratis utbildning. Den 21 oktober 2015 samlades tusentals missnöjda studenter...
Läs in
FLER