Tre horisontella streck

Women Empowerment Project hjälper kvinnor i Nigeria

I Nigeria är kvinnor en utsatt samhällsgrupp. Genom att uppmuntra och stärka kvinnligt företagande hoppas man nu kunna bidra till utveckling och social jämlikhet i landet.

Nfon Etete Ituen bor i provinsen Onna där man nyligen startat upp Onna Women Development Centre som satsar på att öka antalet kvinnor som startar upp egna företag.

Många kvinnor likt Nfon har nu kunnat etablera sig på marknaden i så pass hög grad att de kan försörja sina familjer.

Kvinnorna kan nu också marknadsföra sina produkter bättre, inte bara i hembyn utan också i närliggande städer.