HAR DU 
KOLL?

Testa dina kunskaper om läget i världen, utvecklingen i världen och Globala målen i quizen nedan. Hur bra koll har du? 

DITT RESULTAT
Du hade X/X rätt!
X personer har gjort testet.
Du fick ett bättre
resultat än
XX%
GÖR IGEN

Har du koll på läget i världen?

Har du koll på hur läget i världen ser ut idag? Testa dina kunskaper!

Fråga 1/7
Hur många människor i världen har tillgång till en toalett? 
1 av 3
2 av 3
3 av 3
Fråga 2/7
Hur många barn börjar inte i grundskolan? 

1 av 10
3 av 10
5 av 10
Fråga 3/7
Hur många år lever en människa i snitt i Oman?

        65 år       
        53 år       
        77 år       
Fråga 4/7
Vilket land har flest kvinnor i sitt parlament?      
        Sverige      
        Rwanda      
        Italien      
Fråga 5/7
Skog hjälper oss människor att ta upp växthusgaser. I vilket land består landarean av 50% skog?
        Kina      
        USA      
        Ryssland      
Fråga 6/7
I vilket av dessa länder har flest personer  tillgång till internet?       
Tunisien
Uganda
Togo
Fråga 7/7
Vilket av dessa länder har högst ekonomisk tillväxt?      
        Mexiko      
        Kambodja
Togo

Har du koll på utvecklingen?

Testa om du har koll på utvecklingen i världen. Blir det bättre? Sämre? Står det still? 

Fråga 1/7
De flesta tror att den extrema fattigdomen har ökat eller varit oförändrad sedan 1990. Vad tror du?
Minskat
Oförändrat
Ökat
Fråga 2/7
De flesta tror att mindre än hälften av alla barn får vaccin mot mässlingen. Vad tror du?
3 av 10
5 av 10
8 av 10
Fråga 3/7
De flesta tror att medelinkomsten i Sverige är bland de 30% högsta i världen. Vad tror du?
Högsta 30%
Högsta 15%
Högsta 5%
Fråga 4/7
De flesta i Sverige tror att brottsligheten ökar. Vad tror du?
Ökar
Oförändrad
Minskar
Fråga 5/7
De flesta tror att kvinnor i snitt föder fler än två barn. Vad tror du?       
        Färre      
 Två
   Fler  
Fråga 6/7
De flesta tror att 20% av jordens befolkning lever i extrem fattigdom. Vad tror du?       
        10%     
        20%   
        15%    
Fråga 7/7
De flesta tror att den förväntade medellivslängden är 70 år. Vad tror du?      
        60 år      
      70 år    
      50 år     

Har du koll på de Globala målen?

2015 antog världens länder de globala målen för hållbar utveckling. Hur bra koll har du på vad världens länder bestämde att vi ska arbeta för? 

Fråga 1/7
Hur många globala mål finns det? 
8
14
17
Fråga 2/7
Världens länder kommer arbeta med de globala målen fram till och med år..?
2020
2030
2040
Fråga 3/7
Under vilket mål hittar du delmål som handlar om barnäktenskap och könsstympning? 
Mål 3: Hälsa 
Mål 5: Jämställdhet
Mål 10: Ojämlikhet
Fråga 4/7
Vilket av alternativen är ett mål där Sverige har ganska mycket att jobba på? 
Mål 4: Utbildning
Mål 8: Arbetsvillkor
Mål 12: Konsumtion
Fråga 5/7
Vad ingår under mål 2, ingen hunger, förutom tillgången till näringsrik mat? 
Våld mot barn
Toaletter
Jordbruk
Fråga 6/7
Mål 1 handlar om att utrota extrem fattigdom. Vad ligger fattigdomsgränsen på sedan 2015?
1,25 dollar per dag
1,90 dollar per dag
2,25 dollar per dag
Fråga 7/7
Mål 16 handlar om fredliga och inkluderande samhällen. Vad står det bland annat om där?
Korruption
Djurplågeri
Koldioxidutsläpp