Det här är världskoll

Jämför länder och se global utveckling under FOKUS. Läs om globala samband under TEMA. Upptäck kopplingen till de globala målen.

Har du världskoll?

TEMA

Under varje tema får du en inblick i hur saker och ting i världen kan påverka varandra. Vad spelar in för att vi ska kunna leva längre, klimatsmart eller jämlikt? Klicka på ett tema för att läsa mer.